Et glimt fra Næringsmiddeldagene

08.06.2022 | Heidi Skjeggerød
Næringsmiddeldagene samlet folk fra hele mat – og drikkeindustrien og det ble to dager med faglig påfyll og ikke minst nettverksbygging.
Teknologisk Matforum er opptatt av at bransjen skryter mer av seg selv. Uten norskprodusert mat og drikke så blir landet vårt merkbart fattig. Vi skal ta vår del av ansvaret å skryte mye mer av dere i bransjen.

 
Verdens beste matnasjon – ja takk!
Solberg – regjeringens strategi: Matnasjonen Norge er som Petter Haas Brubakk i NHO mat og drikke så riktig sa det under Næringsmiddeldagene i Tønsberg: dette er ikke nåværende regjering sitt dokument. Men en ny regjering kan umulig kunne unngå å skulle fortsette søkelyset på de fire innsatsområdene mener Teknologisk Matforum. De fire områdene er:
1. Produksjon av og tilbud om: bærekraftig og trygg og sunn mat av høy kvalitet
2. Skape grunnlag for vekst og verdiskaping i hele landet
3. Innovasjon og mangfold
4. Kompetanse, rekruttering og omdømmebygging

Matnasjonen Norge – selvskryt og bærekraft
Som Petter Haas Brubakk sa det så vi må tørre å skryte mer av oss selv i bransjen. Mat og – drikkeindustrien må opp på prioriteringslisten. Alt for ofte så havner mat og drikke langt ned. Rart med tanke på at sunn og god mat er viktig for en sunn og god helse. Matnasjonen vår er stykket opp og delt og vi må jobbe mye mer med å vise oss frem påpekte Brubakk. Matnasjonen er folka som jobber i den og ikke minst produktene som utvikles, lages og selges.

Taksonomi blir en realitet
EU jobber med bærekraft innenfor mat – og drikkeindustrien og Per Gulbrandsen i NHO var ikke i tvil om at Norge må se til EU og jobbe parallelt med de samme utfordringene. Vi trenger ikke finne opp kruttet på nytt, et felles system fungerer best. 

Kvarøy viser vei
På øya med 80 innbyggere sløyes det 8 500 tonn fisk i året og i selskapet Kvarøy Fiskeoppdrett jobber det 30 ansatte. Disse er lokaliser på øya eller i USA. Kvarøy selger ca 95 % av fisken sin på det amerikanske markedet og etter satsningen her har en bærekraftig produksjon vært helt nødvendig. Alf – Gøran Knutsen kunne fortelle at de kontinuerlig ser på hvordan de kan løse utfordringer i næringen. Han la vekt på at fiskeoppdrett er en av de mest bærekraftige måtene å produsere mat på. 

Elefanten i rommet
Frode Selvaag fra Ryfylkekokken var tydelig i sitt budskap: For å oppnå forutsigbarhet må det i rekrutteringsarbeidet være mye tydeligere hvem som rekrutterer og til hva. Lønn og krav til fagbrev er elefanten i rommet.

Vi fikk også foredrag om omdømme, materialvalg, emballasje, matsvinn merking, samarbeid og beredskapsarbeid. Og det ble det god tid til nettverksbygging. De som var tilstedte får delt en dropboxmappe med alle presentasjonen, deltagerlisten og bilder fra dagene. Bildene er tatt av fotograf Per Christian Hestnæs og kan fritt brukes ved kreditering til han og Teknologisk Matforum.
Vi skryter også av oss selv og sier at dette ble to fine dager i Tønsberg. Vi gleder oss til Næringsmiddeldagene i 2023.

 
facebook