NÆRINGSMIDDELDAGENE 12. OG 13. JUNI

21.03.2023 | Heidi Skjeggerød
PEOPLE - PLANET - PROFIT
SAMARBEID GIR DE GODE LØSNINGENE
Rett blikket mot Oslo og Sentralen den 12. og 13. juni, og få med deg to hele dager fulle av kunnskapsdeling og nettverksbygging.
Programmet er variert; alt fra valgfritt bedriftsbesøk, foredrag av Henrik Syse, studentpitcher, 12 faglige innlegg, bedriftsstander, middag og utdeling av priser. Hva er viktigst? - det bestemmer du!
Gå inn på linken under og få med deg hele programmet - vi er helt sikre på at her er det mye du vil ha med deg som du kan ta med tilbake i arbeidshverdagen.
Vi feirer at programmet er ferdig og gir deg denne uken 500 kr i rabatt på deltagerprisen (uke 12).

 
Les mer om programmet og meld deg på

facebook