TEMADAG: MATTRYGGHET I VÅR TID

17.02.2022 | Heidi Skjeggerød
Hør Cecilie Smith Svanevik, Havforskningsinstituttet 
Cecilie har doktorgrad i mikrobiologi fra UiB, og har jobbet med ulike bakterier i sjømat og marint miljø, inkludert humanpatogene og kvalitetsforringende bakterier. Hun har også jobbet med antibiokaresistente bakterier fra havet. Cecilie har nylig avsluttet et oppdrag fra Mattilsynet med fokus på Listeria i lakseslakterier.
TEMA PÅ CECILIES INNLEGG
Listeriafunn i produksjonsmiljøet og på fisken i slakteriet


Vi har mange flere spennende innlegg knyttet opp mot temaet mattrygghet denne dagen. Klikk på lenken under så kommer du inn på våre hjemmesider hvor du finner fullstendig program og informasjon om foredragsholderne.
facebook