Verdens beste matnasjon

10.11.2021 | Heidi Skjeggerød
Bli med oss på Næringsmiddeldagene fra 26. - 28. januar i Stavanger.

Med inspirasjon fra Solberg - regjeringens strategi; Matnasjonen Norge mot 2030 og ikke minst hverdagen til alle som jobber med og i tilknytning til mat– og drikkeindustrien, har vi satt sammen et program på Næringsmiddeldagene som vi tror og mener kan gi svar på noen av de utfordringer og ikke minst muligheter som preger bransjens hverdag.
Svaret på om Norge er verdens beste matnasjon vil ikke bli gitt på Næringsmiddeldagene. Det som derimot er helt sikkert, er at Teknologisk Matforum ser frem til tre dager med faglige innlegg, kunnskapsdeling og nettverksbygging.

DAG 1 - ONSDAG

ÅPNING AV UTSTILLINGER KLOKKEN 11
LUNSJ OG VALGFRIE BEDRIFTSBESØK.

FELLES MIDDAG MED QUIZ PÅ KVELDEN               

DAG 2 - TORSDAG

DAGENS TEMA: VERDENS BESTE MATNASJON
Med inspirasjon fra Solberg- regjeringens satsning: Matnasjonen Norge mot 2030 – visjon og strategi for matindustrien

MATNASJONEN NORGE MOT 2030 – VISJON OG STRATEGI FOR MATINDUSTRIEN
Foredragsholder kommer

BÆREKRAFT SOM KONKURRANSEFORTRINN I EU – BLIR TAKSONOMI EN REALITET
Avdelingsdirektør Roald Gulbrandsen, NHO Region innlandet

BÆREKRAFTIG PRODUKSJON GIR TRYGG OG SUNN SJØMAT AV HØY KVALITET
Alf- Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett

VEKST OG VERDISKAPING I HELE LANDET
Foredragsholder kommer

VIRKEMIDLER FOR INNOVASJON OG MANGFOLD I MATINDUSTRIEN
Aud Herbjørg Kvalvik, Innovasjon Norge Trøndelag og Trond Vilhelm Lund, Rørosmeieriet

OMDØMMEBYGGING SOM ET KONKURRANSEFORTRINN
Pia Gundersen, Allegro

KOMPETANSE OG REKRUTTERING I MAT– OG DRIKKEINDUSTRIEN
Frode Selvaag, Ryfylkekokken

HVORDAN SKAL VI FØLGE STRATEGIEN OG HVORDAN SKAL VI SKAFFE KOMPETANSE PÅ DE ULIKE OMRÅDENE
Petter Haas Brubakk, NHO mat og drikke

ÅRSMØTE FOR MEDLEMMER I TEKNOLOGISK MATFORUM

FELLES MIDDAG PÅ KVELDEN MED UTDELING AV MATMONSEN OG BESTE STAND        


DAG 3 - FREDAG
DAGENS TEMA: BÆREKRAFTIG, TRYGG OG SUNN MAT OG GOD BEREDKSAP 
Med inspirasjon fra mat – og drikkeindustriens hverdag

TRENDER OG PRODUKTUTVIKLING – NYE VERKTØYER I EMNING
Agnes Bing Orgland, Naturli

FARM2FORK – GOD MERKING SELGER! 
Gro Ånestad Rimstad, TINE SA

NÅR SKAPES MATSVINN?
Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima  

TEKNOLOGISK SAMARBEID GIR NYTT LIV TIL MATAVFALL

Håvard Hansgård; ReSourcer og Camilla Marie Heggelund, Tine

SALMONELLAALARM!  KONTROLLEN AV IMPORTERT KJØTT
Fabrikksjef Dag Roar Reime, Prima Jæren

STATUS CV 19: HVA VI LÆRT OM BEREDSKAP INNEN HELSE OG MATINDUSTRI
Avdelingsdirektør Jakob Linhave, Helsedirektoratet
 
PANDEMIENS BETYDD FOR ØKONOMI OG SYSSELSETTING I NORGE
TILTAK FOR Å HOLDE PÅ KUNDENE OG ARBEIDSPLASSENE

Debatt ledet av Jakob Lindhave


Vi tar forbehold om endringer i programmet.


STED: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
DATO: 26. – 28. januar

PRIS DELTAGELSE ALLE DAGER
Medlemmer: 10 490 kr
Ikke medlemmer: 11 990 kr

PRIS DELTAGELSE ONSDAG
Medlem: 2 000 kr
Ikke medlem: 2 500 kr

PRIS DELTAGELSE TORSDAG
Medlem: 6 000 kr
Ikke medlem: 7 000 kr

PRIS DELTAGELSE FREDAG
Medlem: 3 500 kr
Ikke medlem: 4 000 kr

Studenter og pensjonister får 50 % rabatt
Bindende påmelding her

Vi har fått en god pris på overnatting på Atlantic Hotel - bruk denne linken: Her booker du hotel
Pris: 1 295 kr pr natt
Du kan bestille oppgradering for et tillegg på 300 kr pr natt.

facebook