Top Image

EN MØTEPLASS FOR ALLE I
NÆRINGSMIDDELBRANSJEN

Teknologisk Matforum (TEMA) skal gi medlemmer kunnskap om dagsaktuelle saker. Vi er et viktig nettverk for relasjonsbygging. 
TEMA har ca 650 medlemmer fra hele næringsmiddelbransjen, i tillegg til representert fra produsenter, leverandører, konsulenter, utdanningsinstitusjoner og forskere. 

Vi skal være et profesjonelt næringsmiddelrettet teknologisk forum som er faglig interessant og nødvendig.

TEMA er et bindeledd mellom industri, forskning og forvaltning. Dette skaper et verdifullt nettverk og gir muligheter for ide- og kunnskapsutveksling mellom representanter fra ulike deler av bransjen. 

BLI MEDLEM I DAG
MEDLEMSFORDELER
Middle Image

NÆRINGSMIDDELDAGENE 2023

Vi er i gang med planleggingen av Næringsmiddeldagene 2023. Følg med!
Big Image

SAMARBEIDSPARTNERE